Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

2 przetarg - Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rymań_27.05.2013 r.

Ogłoszenie

78 KBPobierz

SIWZ

300 KBPobierz