Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rymań, która zlokalizowana jest w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Odpowiedzi na zapytania - 17.05.2013

63 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 16.05.2013

74 KBPobierz

Zawiadomienie - 16.05.2013

46 KBPobierz

SIWZ - 16.05.2013

299 KBPobierz

SIWZ - sprostowanie

47 KBPobierz

Ogłoszenie

75 KBPobierz

SIWZ

315 KBPobierz