Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

30 sesja Rady Gminy - 28.03.2013

Uchwała Nr XXX/162/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań

209 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/163/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

256 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/164/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego

109 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/165/13 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kinowie

139 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/166/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych

170 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/167/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2013 - 2021

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/168/13 w sprawie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu na 2013 rok

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/169/13 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki

152 KBPobierzPodgląd pliku