Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Podatek leśny w 2013 roku.

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012  roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku. (M.P. 2012.788).


- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze  trzy kwartały w 2012 roku wynosiła -   186,42 zł. za 1 m ³,


- stawka  podatku  leśnego w 2013 roku dla 1 ha lasów z drzewostanem powyżej 40 lat wynosi :   186,42 zł / m ³  x   0,220 m ³  =  41,0124  zł / za 1ha lasu


-  stawka  podatku leśnego w 2013 roku dla 1 ha lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w  skład  rezerwatów  przyrody  i  parków narodowych ulega obniżeniu o 50%  i wynosi 20,5062 zł/ za 1ha lasu.