Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Podatek leśny w 2012 roku.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.X.2011 r. w
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku
(M. P. Nr 95 z 2011 r. poz. 970);


- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. wynosiła
186,68 zł za 1m3 .


- obowiązująca stawka podatku leśnego w 2012 roku dla lasu z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat:
186,68zł/m3 x 0,220 m3 = 41,07 zł za 1 ha