Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Projekt budżetu na 2013 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu

97 KBPobierz

Opis dochodów

156 KBPobierz

Opis wydatków

309 KBPobierz

Opis wydatków majątkowych

72 KBPobierz

Opis przychodów i rozchodów

42 KBPobierz

Budżet 2013 - arkusz kalkulacyjny ".xlsx" pakietu Microsoft Office Excel 2007

89 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2013

45 KBPobierz