Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

25 sesja Rady Gminy - 08.11.2012

Uchwała Nr XXV/126/12 w sprawie: odmowy uchylenia Uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Rymań z dnia 11 września 2012 roku.

46 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/127/12 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

163 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

156 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/129/12 w sprawie: opłaty targowej.

165 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/130/12 w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016.

296 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/131/12 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy na okres powyżej 3 lat.

33 KBPobierz