Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenie Nr 39/2009

Zarządzenie Nr 39/2009 w sprawie: upoważnienia Pani Aldony Więcek - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do wystawiania tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

67 KBPobierz