Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

24 sesja Rady Gminy - 25.10.2012

Uchwała Nr XXIV/123/12 w sprawie: Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Rymań w latach 2013-2017.

46 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/123/12.

709 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/124/12 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Gorawinie.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/125/12 w sprawie: wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

77 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXIV/125/12.

276 KBPobierzPodgląd pliku