Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

23 sesja Rady Gminy - 27.09.2012

Uchwała Nr XXIII/121/12 w sprawie: w sprawie podziału Gminy Rymań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

264 KBPobierz

Uchwała Nr XXIII/122/12 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

1.3 MBPobierz