Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

22 sesja Rady Gminy - 11.09.2012

Uchwała Nr XXII/116/12 w sprawie: podpisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy

36 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/117/12 w sprawie: wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań

69 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/118/12 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

31 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/119/12 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na działalność oświatową

31 KBPobierz

Uchwała Nr XXII/120/12 w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rymań

877 KBPobierz