Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

21 sesja Rady Gminy - 27.06.2012

Uchwała Nr XXI/112/12 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

243 KBPobierz

Uchwała Nr XXI/113/12 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2011 rok

25 KBPobierz

Uchwała Nr XXI/114/12 w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011

28 KBPobierz

Uchwała Nr XXI/115/12 w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu

29 KBPobierz