Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacje

URZĄD GMINY RYMAŃ

ul. Szkolna 7

78 -125 RYMAŃ

NIP: 671 - 10 - 43 - 490
REGON: 000540274

 UWAGA !!!

Informacja dla kontrahentów dotyczących danych do wystawienia faktur VAT, rachunków
Uprzejmie informujemy, że od 6 sierpnia 2011 r, faktury VAT, rachunki należy wystawiać na poniższe dane:

GMINA RYMAŃ
UL. SZKOLNA 7
78 - 125 RYMAŃ

NIP 671-18-08-627
REGON  330920720

Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151
Fax. (94) 35 83 127, Fax. (94) 35 83 151, Fax. (94) 35 34 814

 Adres e-mail: ug@ryman.pl
Strona internetowa: www.ryman.pl
Strona BIP: bip.ryman.pl

 kod terytorialny gminy - 3208052
województwo zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Rymań

 Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Rymań w banku:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

Siedziba Urzędu Gminy w Rymaniu.


 ODPADY  KOMUNALNE

 

HARMONOGRAMY
odbioru odpadów w 2015 roku


CZYTAJ

Poradnik początkującego przedsiębiorcy - KLIKNIJ

Rejestracja jako płatnik podatku VAT - KLIKNIJ


W dniu 31.12.2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2012 poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego polegających m.in. na wprowadzeniu możliwości automatycznego wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego przy dokonywaniu czynności zameldowania w nowym miejscu pobytu.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)  zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

w dniu 11 luty 2015 roku o godz. 14:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad.


OPŁATY ZA ALKOHOL,  OŚWIADCZENIA do 31 stycznia 2015

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy przypominamy , że 31 (w sobotę) !!! upływa ustawowy termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2014  oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.

Wartość sprzedaży stanowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi się opłatę w wysokości1,4% ogólnej wartości sprzedaży
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości

Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu!!!

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekracza ww. progów, wnoszą opłatę w takiej samej wysokości , jak w pierwszym roku uzyskania zezwolenia, czyli:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

WAŻNE!
Nieterminowe złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienie opłaty w niższej kwocie lub z opóźnieniem skutkuje wygaśnięciem posiadanego zezwolenia.

Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE ODDZIAŁ RYMAŃ

NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002

 

- z adnotacją, że jest to opłata roczna lub I rata za  2015 r. /podając numer  zezwolenia , którego dotyczy/.


Ogłoszenie.pdf - pobierz